Fjellet tas ut forsiktig nedenfor muren i Schaaningsgate .Det er ikke rare greiene av dynamitt som anvendes i hver salve.

coopen 1

I dag ble det også sprengt en liten bit her nedenfor muren. Man tar ingen sjanser på at muren ovenfor skal bli skadet.

coopen 2

Denne salven ble sprengt i går; om det skal tas ut fjell helt inntil muren er ukjent, men det skal bil inngang til boligene her fra Schaaningsgate etter det vi forstår.

coopen 3

Stappebua får tilbake plassen når utbyggingen er ferdig. I lokalene til ex Coop Prix kommer Spar Mat rundt mars 2013.