Arbeidet med forlengelse av rullebanen på Kvernberget går videre .Banen er utvidet til 2000 meter, og det er også foretatt større utvidelser av sikkerhetsområdene rundt. Neste prosjekt er nye bygg, bl.a for havari og brannavdelingen.

tempelhof

Finpuss av områder på Kvernberget  dag. Neste år skal stripa være klar. (Foto: Aasen Maskin og transport)