Det går sent med at det skal bli grønt og fint på gravstedet på Kirklandet. Litt grønt er det blitt, og noen småblomster er også  kommet, men i det store og hele er det temmelig grissent når vi nærmer oss 17.mai.
grabs
Fra Kirkelandet gravsted.