Arbeidet med boligene på taket av ex Coop Prix i Fosnagata går sin gang. Først må taket som skal bære bygningsmassen forsterkes, og jobben med å gjøre klart for bæresøyler ned til fast grunn pågår.

coop 1

Alt inventar er revet ned inne i ex Coop, og det må mye mer bæring til for å være sikker.

coop 2

Her kommer kolonialbutikk etter hvert slik det står på prospekttegningene på utsiden av bygget.
coop 4
Slik skal det bli her ved Helsehuset, men hvor er den berømmelige Stappebua ? Ja se det......