Protester mot et felles nødnummer i Norge er så store at det hele kan bli stoppet ifølge Tekst TV. Både helse, politi og politikere har ment at et felles nødnummer må innføres på lik linje som i hele EU området der 112 er fellesnummer. I Norge mener de som protesterer at en melding kan drukne i andre henvendelser, eller at de som vil operere en slik fellessentral ikke skjønner hva meldingen går ut på.

aal110

Et eget fellesnummer for politi, brann og ambulanse fungerer godt i store befolkningssentra i EU som har 112. I Norge vil man ikke klare å operere en slike sentraler på skikkelig vis ifølge Tekst TV. Her fra sentralen i Ålesund som mottar brannmeldinger i Møre og Romsdal.