Der er vel ikke så greit hvor man skal gjøre av snøen som hoper seg opp i gatene. Enkelte ganger er det bare å la det stå til som her nedenfor Sykehuset hvor noen kubikk med sammenkjørt snø er kjørt inn på gangveien mellom Sørsundveien og Knudtzonsgate. Den smelter helt sikkert bort en gang.
broiter