Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre åpner høstsesongen med medlemstreff i Mellemværftet i kveld.

Mellemverftet Fartøyvernforening bistår ved arrangementet og mange båteiere vil være å finne i Vågen for la foreningens medlemmer slippe om bord for omvisning og båtprat. Der er planer med besøk om bord i flere spennende fartøyer som ”Slukk II”, ”Frimann”, RS ”Christiansund” og ”Erik Farup”. Det loves kaffe og en enkel servering.

1939 1

Slukk 2 ble møtt av en folkeskare på kaia 16.mars 1939.( Foto: Ukjent)

9. mars 1939 ble byggenr. 341 ved Nyland Mek. Verksted levert som ”Slukk II”. Overleveringen fant sted i Oslo og kl. 13,45 samme dag forlot fartøyet hovedstaden. Om bord i ”Slukk II” var et mannskap på fire fra brannvesenet i Kristiansund ved siden av en garantimaskinist som skulle følge med fartøyet langs kysten opp til Kristiansund. ”Slukk II” hadde en oppvisningstur rundt kysten og først torsdag 16. mars kl. 17,05 kom ”Slukk II” i god fart inn på havna i Kristiansund og ”Blev mottat av hele det samlede brannkorps og kaierne var fulle av folk. Der blev ropt 3 x 3 hurra for den nye sprøite.

1939 2

Kåre Tømmervåg arbeidet ombord i "Slukk 2" da han var ansatt på brannstasjonen. Etter han ble pensjonert har han stelt mye med båten som ble tatt ut av operativ tjeneste i 1987.