15 flotte bilder - alle med hurtigruter tatt på havna i Kristiansund  presenteres i årets kalender fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre. Her får du med deg alle skipene som har seilt i selskapet de siste årene. Sammen med presentasjonen av hvert enkelt skip med historikk og tekniske opplysninger får du også historien om passasjerfarten på Nord-Norge, helt fra Statens dampskip startet dampskipsfart mellom Trondheim og Tromsø i 1838.
ruta 2
Ny kalender er ute fra Skipsfartshistorisk som omhandler hurtigruter som har anløpt Kristiansund havn. Her er imidlertid gamle gode "Lofoten" ved Svartoksen på Hustadvika på vei sørover.

Du får kunnskap om bakgrunnen for etableringen i 1893 og om utvikling av rutetilbudet. Her er stoff om dampskipene som gikk før 2. verdenskrig og om investeringer i ny tonnasje gjennom nybyggene fra Italia og Ålborg i Danmark. Her er også spennende lesning om krigsforlis og om ”Erstatningsruten”. Cruisebegrepet og Hurtigruten i dag er også viet god omtale.
ruta 1
Kalenderens forside for 2013 ser slik ut; "Finnmarken" på vei inn Sørsundet.

Dette er 10. år på rad at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre kommer med sitt temahefte som også inneholder kalender for det kommende året.bNår du går på byen møter du nok en eller flere ”pågående” medlemmer fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som selger temaheftet. Prisen ligger godt under hundrelappen. Ellers er heftet å finne i flere forretninger etc.