Loennechengården på Vågekaia blir nye lokaler for Norsk Skipssfartshistorisk Selslap Nordmøre. Det blir altså flytting fra lokalene i Hauggata. På Vågekaia blir det større lokaler og inngang på gateplan.

loenn

Loennechengården blir fylt med butikk og Skipshistorisk etter hvert. ( Foto: Håkon Bloch)