Norsk skipsfartshistorisk selskap Nordmøre har fått egen hjemmeside. Det har vært arbeidet en stund med dette, men nå er altså dette i boks. Og hjemmesiden ble rett så fin og informativ. I alle fall er det mye å informere om fra en tidligere stor sjøfartsby som Kristiansund har vært i alle de år.
nshs
Styret i NSHSN har fått sin egen hjemmeside. F.v John Kleivset, Jørgen Strand, Thor Olav Olsen, Ole Sager og Svein Ludvigsen som gjør en meget god jobb innen den maritime historien i vårt distrikt.
nshs li