Steinindustrien i Eide og Fræna er store greier. Fjellene her inneholder store forekomster av bergarter som kan benyttes i industrien blandt annet til papirproduksjon. Fra Hustadmarmor i Elnesvågen blir det skipet ut store mengder knust kalkstein.

talst

Her et stort kalksteinuttak i Sleppskaret ved Langvatnet i Fræna litt øst for fjellet Talstadhesten.

talst 2

Utsikt nordover mot Stemshesten fra Talstadhesten 913 m.o.h. Mange tar turer opp hit blandt lokalbefolkningen.