Ordføreren i Molde sa på TV at kampen er i gang. De ordene brukte også utenriksminister Halvdan Koht til den tyske sendemann Bräuer som kom om morgenen 9. april 1940 og ba Norge legge ned våpnene.Vel...., sykehusplasseringskampen for Romsdal og Nordmøre er startet.
felles
Her kristiansundere og nordmøringer utenfor sykehuset som minnet om mobliseringsordre fra tider vi helst vil unngå. Les om temperaturen i debatten her.ROMSDALS BUDSTIKKE