Det er ikke bare i byen det tas ut store mengder stein for å lage baseområder. I Kristvika ved Bruhagen er det megastore masser som er i ferd med å tas ut fra haugene oppom tidligere Hestvikholmen. Enden på visa blir et svært område der også gården Fossvika blir borte. Men det er en god stund til.

basa 1

Maskiner og dynamitt forvandler området til et svært industrifelt i Kristvika.