Langs kysten lå en rekke bosetninger på 1800 tallet som nå stort sett er borte. I forbindelse med verdiskapningsprosjektet Bud-Kristiansund ble det for noen år siden istandsatt et gammelt gårdsbruk/ fiskerheim ute på Maleremmen ved Hustadvika. Her får man inntrykk hvordan folk levde på 1800 tallet, og stedet er absolutt ved et besøk.
fmale 1
Det er flere hus samt fjøs her ute ved Hustadvika som er istandsatt med midler fra Riksantikvaren. De første som drev småbruk her begynte rundt 1825.
fmale 2
Kjøkken slik det fortonet seg i en fiskerheim midt på 1800 tallet.
fmale 3
Her et bilde fra stua på våningshuset på Maleremmen.
fmale 4
I låven står enda de gamle redskapene.
fmale 5
En del av bebyggelsen på det værharde bruket.
fmale 7
Man gikk nøye til verks da man satte i stand dette gamle bruket . Enkelte hus ble satt under plast mens restaureringen ble gjennomført. (Foto: Romsdalsmuseet)