De har litt av et arbeid på Søbstad på Averøya der Knut Johan Engvik og familien holder på å håndfjerne store mengder stein fra en nylagt åker før den kan bli tilsådd.

arbfol 1
Knut Johan Enhgvik og datteren Ingvild (14) i ferd med å legge stein i skuffa. 40 kubikkmeter er fjernet foreløbig.- Steinen er verdifull på garden-, sier jenta til Brunsvikanet. Det er ikke lett å få tak i stein her til byggeformål.

arbfolk 2

I dag fikk Ingvild prøve traktoren for første gang sier mor Paula Engvik, og det tok hun veldig fort. Garden har 20 melkekyr, så det er mye å gjøre her. I dag holdt også noen å presse høyballer for garden på en teig lenger ute mot Hendamyrene. Ellers driver også familien birøkt litt lenger oppe i skogen mot Søbstadberget.