Averøy kommune er tildelt 2,5 millioner kroner til prosjekt Bruhagen fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Midlene skal gå til utvikling og opparbeiding av uteområdet til det nye kommunehuset og til forlengelse av sentrumsprosjektet. Dette er et stort løft for den videre utviklingen i Bruhagen sentrum.
bruhagen elv

Målet for sentrumsprosjektet er et levende kommunesenter som er attraktivt og som kan brukes allsidig. Det skal bli en møteplass for unge og gamle, et sted for rekreasjon. Det skal gi økt bolyst og bokvalitet for nye og eksisterende innbyggere.
Tildelinga fra fylkeskommunen åpner for et flott og anvendelig uteområde av god estetisk og arkitektonisk kvalitet, som gir mulighet for mosjon, lek og kulturelle opplevelser.
Averøy kommune takker for midlene og ser frem til å realisere de spennende planene for Bruhagen sentrum står det på hjemmesidene til kommunen. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her