Havbruksnæringen er stadig på frammarsj. Mat er en viktig brikke uansett hva alt som produseres. På Rensvikholmen er det under bygging en stor hall for å behandle nøter for oppdrett av fisk.
eger 1
Fra Rensvikholmen ved Omsundet der Egersund Net holder på med å sette opp hall og stor kran . Egersund Net har produsert notposer og utstyr for akvakulturnæringen siden starten på 70-tallet og er i dag en av verdens ledende produsenter til fiskeoppdrettsnæringen.
eger 2
Fra hallen som får notruller og kranutstyr i taket for å transportere de tunge nøtene inn for reperasjoner o.l.
eger 3
Her kranhuset og fundamentet til løfteutsyret på bedriftens område som er en svær koloss.