Redningsselskapets Sjøredningsskole med kursbåten "Viksfjord " er i Kristiansund. Videreutvikling og utdanning av faste og frivillige mannskaper krever omfattende spesialopplæring som Redningsselskapet mener det er viktig å ha kontroll over. Redningsselskapet etablerte derfor Sjøredningsskolen i oktober 2007.
nssr
Sjøredningsskolen til RS  har ansvar for det ambulerende sikkerhetskurset for fiskere i hele 2012. Sikkerhetskurs for fiskere (SOFF) er et statlig opplæringstilbud som er obligatorisk for alle som skal ha sin virksomhet på fiskefartøy.( Foto: Håkon Bloch)