Et sjømerke som har ligget på Storneset vestenfor Sveggesundet i lang tid, er i dag besørget slept til lands inne i Sveggesundet. Det tilhører Kystverket, men hvor det stammer fra er heller usikkert. Det er nok erstattet med nytt merke går vi ut fra.
merke hav
Her er støtta som Hans J. Visnes dro på land i dag og kan hentes av Kystverket hvis de er i området.