I dag var sjøområdet rundt Piren og Fisktrappa en stinkende kloakk. Mange som dro forbi kjente stanken, og sjøen var grå av kloakk. BN har innhentet opplysninger at det foregår reperasjoner på pumpestasjonen ved Sparebank 1 i Nerparken, dermed renner alt rett i havna fra stort sett hele sentrum. Også pumpestasjonen i hagen på Rådhuset er sannsynlig satt ut av drift under arbeidet.
vedp 1
Sjøen var grå og det stinket over hele området her i dag.
bvedp 2
Tette rør i Piren ? Det merkelige ved det hele er at kloakken ser ut til å komme ut av grunnen og trappene her. Det ble på 1990 tallet lagt et overløpsrør 60 meter ut i havna, men der var det ikke noe oppkom og måser i dag. Det ser ut til at overløp kommer ut inne i selve Piren, og da er det noe feil her.