I dag reagerte folk på kloakklukta ned på kaia der stanken var direkte påfallende. Kloakken fra hele sentrum går enda rett i Piren og i et rør utenfor. Dette har pågått i nærmere 2 måneder i påvente av deler skal vi tro kilder innen kommunen.
stin 1
Måsen gasser seg i urenset kloakk fra hele sentrum som kommer ut  rett utenfor Gjestepongtongen.
stin 3
Sjøen stinker langt oppover gatene. Flere vi snakket med i dag sa at hvis private hadde gjort noe slik ville det ha blitt et styr uten like i kommunen.
stin 2
I 2 måneder har avløpssystemet i Kristiansund sentrum vært ute av drift. Alt går rett i Fisktrappa og området rundt.