Det legges til rette for bedre fremkommelighet på den populære turstien fra Klubbneset til Rokildeområdet ytterst i Bendixens gate. Mange har fått øynene opp for Havstien som den nå kalles. Halvannen kilometer gjennom forskjellig terreng som før var nærmest utilnærmelig har nå ildsjeler laget en fin tursti i. Nå er det laget en bru ute i Storsand også.
bro bn
Knut Faksvåg var den første over brua på utsiden av et bratt berg på den populære Havstien .
brukart 1

Havstien blir en tursti på omlag 4,4 vest på Kirklandet der det tas sikte på minst mulig naturinngrep. Turistforeningen er inne i bildet i dette prosjektet. Det er også tilkommet midler til skogrydding, grus, arbeid, drenering o.l til prosjektet. Stien går gjennom alt fra skog til kystlandskap.( Kartskisse : Kristiansund kommune/ utenordvest.no)