Ifølge NRK tekst bør det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal ligge på Hjelset i Molde kommune. Et nytt sykehus midt mellom byene vil resultere i problemer med å rekruttere ansatte og gi et dårligere fagmiljø. Det er Sintef Helse som har laget rapporten på oppdrag av romsdalskommunene.
hjelset
Professor Arild Hervik ved Høyskolen i Molde sier rapporten ikke etterlater tvil, og tror det beste er å bygge et nytt stort sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset ifølge NRK Tekst TV.