Ringnotbåten "Roaldsen" har not i sjøen nord for Røeggen ved Sveggesundet ved 12 tiden lørdag. Om det er oppdaget sild, eller om det er rengjøring av not akkurat her er ukjent.
orfjroa
8 km unna kameralinsen har "Roaldsen" fra Egersund sendt nota i sjøen. I forgrunnen "Orfjord". "Roaldsen" er kjent for å komme opp i forliset, og bringe sjarken "Skarbak" til lands etter kollisjon med  skipet "Doris" utenfor Bud  9. oktober 2007 der en fisker omkom.