En av de kjente steinleggingsbåtene som henter stein fra Kristvika på Averøya skal ha mistet svære mengder utstyr på dypt vann ute i Nordsjøen. Dette skal gjelde hele 800 meter med spesialrør og en undervannrobot til 10 millioner kroner som brukes for å styre steinstrømmen over gassrør som ligger på havbunnen. Vi er ikke kjent med hvilket av fartøyene som har tapt utstyret nå i kveld. Skipene har i lang tid jobbet med å dekke til gassledningen fra Ormen feltet og over Nordsjøen til England.
nordnes 6
En av steinleggerne har mistet store mengder leggingsutstyr på dypt vann. Etter det vi kjenner til skal  posisjonen der undervannsroboten og annet et tapt kunne finnes i GPS logging på skadestedet. Her "Nordnes" i Kristiansund for en tid tilbake.
nordnes
Steinleggingsroboten som styrer steinstrøm. Den kan operere til 1200 meters dyp.
nordnes 2
Fra disse steinskipene blir slike rør satt ned mot bunnen fra en sjakt midt inne i skipet. Disse lå på lekteren i Kristvika på Averøya i dag. Under en animasjon som viser hvordan skipene legger stein med stor nøyaktighet over rør langt nede i havet.