Mange ble litt engstelig i ettermiddag ved 14:30 tiden da det veltet sort røyk opp fra fiskeværet Grip 11,4 kilometer nord for Kristiansund. En runde på telefonen til brannvaktas vaktsentral avdekket at dette var varslet, og at det var gamle materiialer det var gitt tillatelse å brenne i fjæra.
grip
Røyken som ble observert i dag. Gripværet har etter hvert fått slokkeutstyr og vannposter, og det er overvåking med webkamera og varmesøkende kamera hele døgnet. Skjermene finnes på brannstasjonen. Etter det vi vet har fiskeværet vært forskånet for noen brann opp gjennom tidene.