Ved 16:40 tiden rykket brannvesenet i Molde sammen med politibiler ut til Tussentunnelen mellom Fræna kommune og Molde. Det veltet røyk ut på Moldesiden. Ved 17:45 tiden kom man fram til at en bil med motorproblemer hadde utviklet røyken. Bomvakten på Fræna-siden hadde da stengt tunnelen.
moldes 1
Tussentunnelen er 2890 meter lang og går mellom Malmedalen og Årødalen. Lørdag kl. 16:45 ble den stengt grunnet røyk  ut på Moldesiden. (Foto: Eide kommune)
moldes 12
Bomstasjonen stengte tunnelen til det ble klart hva som hadde skjedd.
moldes 4