Her er det mye å legge opp til i tilfelle kriser av noe slag , sier Torbjørn Sagen da vi tilfeldigvis stakk innom. Kommunen har et grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. De utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen, og derfor er kommuner viktige bærebjelker i det norske beredskapsarbeidet. Sagen er kommunens mann opp mot Fylkesmannen i dette arbeidet, mens rådmannen har det overordnede ansvaret. Kristiansund kommune har vært tidlig på banen for å ta nye regelverk og verktøy i bruk. Sagen sier til BN at prosjektet med kommunens beredskapsplikt ovenfor befolkningen er et stort løft både ressurs og kompetansemessig. Derfor har han begynt studier i beredskapsarbeid på Høgskolesenteret i Kristiansund . -Jeg trives i den nye jobben her i Rådhuset; det er mye å ta fatt på.
torbjoern
Torbjørn Sagen arbeider med kommunens beredskapsplaner hvis noe skulle skje i samfunnet. Et eksempel på det er orkanen som herjet her i 1992, som mørkla byen og ble en stor utfordring med bl.a. hjelp til eldre som bare hadde elektrisk oppvarming.