Det graves for fullt på Bruhagen etter at Averøy kommune har bestemt seg for nytt kommunehus og plassering av dette. Det er Brødrene Røsand som har totalentreprisen på bygget her på hjemmebane. Da går det som regel bra.
kommunehus

Slik ser tomta ut 2. november. Nyhuset vil ligge her rett foran det gamle gule kommunehuset. Hva det skal brukes til er ukjent, men det snakkes om ombygging til parkeringshus i kafeen på Bruhagen. Det er der alt løses i nordre del av Averøya, og det er møter hver eneste dag !