Brannkonstabel Christopher Trampe - Kindt fra Hamar reiser hjem. Han kom til Kristiansund Brannvesen i 2009 fra Hamar, men har nå fått seg arbeid på brannstasjonen i Brumunddal. Christoffer arbeidet i brannberedskap i forsvaret før han kom til Kristiansund. Han er en rolig type som har unngått styret som har vært på brannstasjonen de senere år.
r h
Da ble det hjemlige trakter i Mjøstraktene for Christopher som får meget godt skussmål fra bl.a. tidligere varabrannsjef Sagen.  Han blir nå utrykkingsleder på et av vaktlagene i Brann/ Redning i Ringsaker kommune. På Brumunddal brannstasjon er det et vaktlag stasjonert på dagtid. De kan på vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00–15.30, rykke ut på ca. 90 sekunder.