Småspareren Ivar Petter Røeggen sin sak mot DNB havner nå i høyesterett. Han føler seg ført bak lyset og lurt i forbindelse med en investering på rundt 250.000 kroner. Han vant i Tingretten, men fikk ikke medhold i Lagmannsretten. Med Forbrukerrådet på sin side går nå saken videre til høyeste rettsinstans. Saken er av svært prinsippiell betydning, og det er ventet stor pågang fra andre sparere som har tapt alt. Økonomer spår erstatningsspørsmål på over 1000 millioner i kjølvannet av sparesaken hvis han får medhold der.
roegg
Ivar Petter Røeggen fra Averøya sin sak havner i Høyesterett. Pengene er av mindre betyding så lang tid etterpå sier han til TV 2. Derimot er prinsippet veldig viktig. Her sammen med forbrukerrådets Randi Flesland som støtter synspunktene til Røeggen i saken mot DNB.