Etter at Kjell Dønheim tok bilde av en dampmaskin i Reykjavik for et par uker siden, har han nå blitt kontaktet av Ove Andersen.  Han er sterkt interessert i å få bevart dampmaskinen som er ombord i "Borgenes" og flere deler den interessen. 

dampf 1

 

Dampmaskin fra Storvik Mek. Værksted i Kristiansund fra 1917 fotografert i Reykjavik på Island i 2012 av Kjell Dønheim.

Firmaet som står for huggingen av "Borgenes" skal ta til med arbeidet innen en ukes tid. Ove Andersen har vært i kontakt med skipsopphoggeriet ,og de er villige til å selge maskinen, da til en kilopris for jernet og noe for arbeidet. Kjell Dønheim tror at totalsummen ikke blir for avskrekkende og at med noen ildsjeler i spissen, vil la seg gjøre å få skranglet sammen den nødvendige kapitalen. Han ser for seg en slags kronerulling blant skipsfartsinteresserte og bedrifter.
storvik damp

Skiltet på maskinen. Dale der Storvik Mek. verksted var i Bremsnes kommune til 1964.( Foto: Kjell Dønheim)

dampf 2

"Borgenes" ligger i Stokksund og venter på opphogging. Nå er det interesse for å ta vare på dampmaskinen ombord. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har også fått henvendelse om dette. ( Foto: Arne Sylthe jr.)

Når man har lyktes å få inn pengene, og det må skje litt raskt, mener Dønheim at i samarbeid med Nordmøre Museum avd. Kristiansund kan maskinen bli satt opp på Mellemværvet, eller som Ove Andersen har nevnt for Dønheim, borte ved kaffebrenneriet. Da under tak.Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her