EU har foreslått oftere kontroll av norske biler. Biler som er over 6 år gamle skal inn til kontroll hvert år mot dagens ordning hvert 2. år blir det foreslått. Grunnet ønsket økt sikkerhet på veiene er også mopeder, traktorer og tilhengere med. Regjeringen synes derimot at dagens ordning med kontroll annethvert år er bra nok.

bileu

Får EU gjennomslag for forslaget vil det bety store økte kostnader for veldig mange ifølge Tekst TV NRK.