Selve vegen utover Wilhelm Dalls vei er så å si ferdig. Det gjenstår endel arbeid rundt, og undergangen for gående under veien ved Atlanten Stadion blir åpnet fredag. Prislapp er vel 35 millioner, og det er brukt vel 1 år på anleggsarbeidet.
hinder
Siste hinder for å få flyt i trafikken er ikke over. Det lysregulerte gangfeltet ved Nettbuss står tilbake. Antagelig vil det ikke bli flyt eller sikkert nok for de som bruker føttene før det blir en bedre løsning her.
hinder 2
Det har vært en rekke ulykker her, også med tragisk utvalg. Krysset er uoversiktelig der barn kommer bort blandt stolper og andre innretninger. Lysstolpene som skal lyse opp krysset burde som en straksløsning flyttes over gangfeltet mener mange. Det er for lite opplyst her i den mørke del av døgnet.( Arkivfoto/ trafikkuhell)