Det var kraftig sørostlig vind i ettermiddag og noen arbeidere som holdt på med reklameskilt på den nye Jula butikken ved Kvenberget fikk problemer. De måtte legge seg på skiltene oppe på taket for at de ikke skulle bli blåst vekk. Etter en tid fikk de assistanse av stigebilen til brannvesenet og noen mann.

dekk 1

Stigebilen måtte trå til for å redde ned reklameplakatene .

dekk 2

Reklamen er her reddet ned til en lift utenfor bygget.

dekk 3

Mye sidevind og småtøff landing på Kvernberget for ettermiddagsmaskinen til SAS.