De mange reklameskilt som forretninger og andre plasserer på fortauer er et problem. Spesielt for de som er avhengig av rullestol og andre handikapinnretninger får problemer. Kommunen er snar til å fjerne disse. Lageret fant vi på kommunens eiendom en plass i byen.
sch
Her et fint utvalg av slike plakater som kan fåes igjen ved henvendelse til kommunen. Altså ingen inndragelse til fordel for statskassen slik det gjerne er med andre ting.