Hos skipsfartshistorikerne:  Om zoologen Nicolai Hanson – det første menneske som ble begravet på Sydpollandet

  David Vogt, forfatter av ”Vår glemte polarhelt – Carsten Borchgrevink og Southern Cross-ekspedisjonen 1898 – 1900”, blir å finne som foredragsholder under det åpne møtet som holdes i lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre torsdag kveld. Nicolai Hanson fra Kristiansund var med denne ekspedisjonen som zoolog i gruppen på 10 mann som skulle bli de første som overvintret på det Antarktiske fastlandet.
Hanson var ”head-huntet” til ekspedisjonen gjennom professor Robert Collett ved Universitetet i Kristiania.
”Southern Cross-ekspedisjonen” var finansiert av en engelsk aviskonge og var i så måte en britisk ekspedisjon med det formelle navnet British Antarctic Expedition. Av de ti som var med på overvintringen var det imidlertid seks nordmenn.
”Southern Cross”, som var ekspedisjonens fartøy, var bygget i Arendal ca. 10 år tidligere etter tegninger av Colin Archer og hadde under navnet ”Pollux” tidligere gått som selfangstskute.
vitenskap 2
"Southern cross" ex "Pollux" . Innfeldt t.v ekspedisjonens leder Carsten Egeberg Borchgrevink f.1864 og Nicolai Hansen fra Kristiansund f. 1870.
I midten av februar 1899 kastet ”Southern Cross” anker på 10 favner vann ved Syd Victoria Land og i løpet av de neste 14 dagene ble proviant, utstyr og ikke mindre enn 86 sibirske Husky-hunder brakt på land.
Deretter satte ”Southern Cross” kursen for New Zealand hvor skipet skulle ligge det påfølgende året før det i februar 1900 skulle vende tilbake for å plukke opp ekspedisjonen.
Utover vinteren ble det klart at Nicolai Hanson var alvorlig syk og fra slutten av juli 1899 er han ute av stand til å gå uten hjelp. 14. oktober 1899 dør zoologen fra Kristiansund. 20. oktober 1899, svøpt i et norsk flagg, blir Nicolai Hanson det første menneske som ble begravet på Sydpollandet.
vitenskap
Mange av oss har nok gått forbi Hanson-støtta som står foran Kunstforeningen.

Her er litt kort tekst om zoologen Nicolai Hanson. Støtten er ”reist af kammerater paa ferden”.Med støtte i storskjerm og tilgang på en masse bilder, vil kveldens foredragsholder kunne gi mye viten om denne første overvintringsturen på det 6. kontinent. Som vanlig er foreningens møter i Loennechengården åpent for alle og det er fri entré.Lokalene åpnes kl. 18,30 mens foredraget starter kl. 19,00 (torsdag  kveld)