Adm. direktør Alf Dahl ved Vestbase AS får æren av å foredra på det første åpne møtet som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre inviterer til i foreningens nye lokaler i Loennechengården – midt på Vågekaia.
”Betraktninger omkring Vestbase” har Dahl satt som tittel på foredraget og her vil tilhørerne kunne få et innblikk i den store aktiviteten som er sentralisert til innersida av Nordlandet.
alf
Lederen fro Vestbase A/S kåserer i Skipsfartshistorisk i Loennechengården i kveld kl. 19. Det er fri entré på det åpne møtet.

Vestbase er et logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet og på basen finner vi et 50-talls bedrifter som på hver sin måte har sitt engasjement inn mot de forskjellige deler av oljeindustrien.
Alf Dahl vil presentere situasjonen i dag og vil nok dele sine tanker om hva framtiden vil bringe, både knyttet til de markedsmessige forholdene i Norskehavet – og ikke minst til ringvirkningene på land i vår region.
Noen av skipene som betjener installasjonene i Norskehavet ser vi ofte i byens indre havnebasseng. På Vestbaseanlegget er det imidlertid tett med skip på de ni kaiene som etter hvert har blitt bygd. Vestbase forsyner i dag alle feltene utenfor Midt-Norge. Basen har også riggvedlikehold og utrustningsansvar for det gigantiske 253 meter lange boreskipet ”West Navigator” som vi av og til kan se komme inn Bremsnesfjorden og gå inn til basen på sydsiden av Innlandet. ”West Navigator” går i dag på Ormen Lange og driver med boring av testbrønner.
Som vanlig er det fri entre på de åpne møtene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.