Her er Søster Birgit på Averøya, eller Birgit Løvø som hun het ,helsesøsteren i alle år siden 1936. Mang en skoleelev har vært livredd for piquet, den velkjente diagnosetesten for tubekulosen fra 1907. Arne Vikene (82) sier til BN at hun allerede var på plass da han begynte på skolen i 1937.
trheim

Birgit Løvø i midten flankert av to andre som gikk sykepleieutdanning i Trondheim rundt 1935. Hun var født 29.mars 1913, og døde den 27.desember 1993.( Foto:Averøy Historielag)