Det spares store beløp for de som til stadighet bruker fastlandsforbindelsen til og fra Kristiansund når bomstasjonen nå er tatt ned. Spesielt for firmaer med tyngere kjøretøyer blir innsparingen betydelig, men også innen personbefraktning blir det  merkbare reduksjoner.
fraland 2
En maxitaxi fra Tingvoll-området som skal  på julebord med 15 personer har betalt rundt 1300 kroner i bompenger til og fra byen. Fjerning av bomstasjonen betyr altså veldig mye for enkelte transportører.
fraland 1
Det store spørsmålet nå er veinettet i nordmørsbyen Kristiansund. Det må satses på å bedre passeringen av krysset ved Futura med egen bru over rundkjøringen inn til byen slik som enkelte har foreslått. Også lyskryss og lysregulerte overganger må bort og erstattes med rundkjøring (Melkvika) har også vært framme i debatten. Det kan nå bli betydelig økning av trafikken inn til byen ved gratis Krifast.