Det tas godt vare på det gamle huset på tidligere Heggemgården i Dalabrekka. Egentlig het det Clausens Minde her, og nåværende hus som er det eneste gjenværende er 114 år gammelt. Huset var i ferd med å blir revet rundt år 2000, men det ble heldigvis solgt for å settes i stand. Huset er absolutt endel av gamle Brunsvikas identitet.
hegg 1
Hans Jørgen Kjøl eier huset og holder på med å legge skikkelig skifertak. Noe av det gamle var i god stand, men han har vært i Tresfjorden for å få kjøpt det han manglet.
hegg 3
Heggemhuset har adresse Dalabrekka 9 og er oppsatt i 1898 ifølge eieren Hans Jørgen Kjøl.
hegg 2
Her et bilde fra rundt 1949 som også viser den store låven som engang stod her og alléen med trær som gikk ut til hovedveien til Vågen. På 1960 tallet drev Peder Strand fra Vågen stor eggprodukjson i denne låven. Veien oppover mot skolen ble omlagt rundt 1957.
hegg 4

Gården har hatt flere eiere . Her derimot har Nils Heggem tatt over og søker slåttafolk i 1912 til Clausens Minde som det het her. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn var stor også den gangen.