Det norske jødesamfunnet i Norge fikk i dag beklagelse fra høyeste hold innen politiet for de forfølgelser og deportasjoner de gjennomgikk i november 1942. Også i Kristiansund ble 18 personer arrestert og deportert. Alle hus med inventar ble konfiskert og delt mellom NS myndigheter. Statspolitiet og vanlige norske politimenn var med på disse arrestasjonene. Til og med barn fra Kristiansund på 5 og 6 år ble arrestert og sendt til Tronheim senere Oslo hvor de ble stuet ombord i skipet "Donau" og sent sammen med 514 andre som var blitt arrestert fordi de var jøder. Av 532 som ble sendt til Auschwitz, kom bare 9 personer fra det med livet i behold.
udaad 1
Jødene i Norge får beklagelse fra politimyndighetene for arrestasjon og deportasjon til Tyskland. Det var Statspolitiet og vanlige politifolk som var aktive i denne vanvittige ordre i Europas historie. (Ill.bilde)
udaad 2
Jødene ble sendt med dette 9000 tonn store " Donau" fra Oslo til Stettin i Polen. I 1945 ble skipet senket med tidsinnstilte ladninger plassert av Milorg og Kompani Linge mens det var i dokk i Oslo. Ladningene skulle gå av i rom sjø, men eksploderte ute ved Drøbak der skipet ble satt på land. Først i 1952 ble det forhatte skipet hevet og slept til Bremerhafen for opphogging. (Foto: Ukjent)
udaad 3
Det eneste som er igjen av dette skipet er skibsklokken fra 1929 på Forsvars/ Hjemmefrontmuseet på Akershus. ( Foto BN)

Når det gjelder Statspolitiets sjef Karl Martinsen, så ble han likvidert i sin bil etter ordre fra Hjemmefronten i 1945. Den nasistiske presse var straks ut og kalte det terroristgjerning, og som fikk de frykteligste følger:
udaad 4
Faksimile av avis 9.januar 1945.
udaad 5
Represaliene for likvideringen av Statspolitisjef Martinsen begynte allerede 9. januar og var nøye utbrettet i pressen som var kontrollert av NS. Her de første 11 dødsdommene. Tilsammen 28n  mennesker ble henrettet. Til og med justisministeren var med og avfyrte skudd med sin tjenestepistol. Rikskommisar Josef Terboven avslo egenhendig alle benådningssøknader.
udaad 6
Nådeløs skjebne: Reichkommisär Josef Terboven ( t.v) og ministerpresident Vidkun Quisling. Terboven sprengte seg selv i filler med 50 kilo dynamitt i bunkerkomplekset ved Skaugum i fredsdagene 1945. Noen maltrakterte briller er det eneste som er igjen av han på Forsvarsmuseet. Vidkun Quisling ble skutt på Akershus festning 24. oktober 1945 etter en omfattende rettsak. 8 medlemmer av NS regjeringen og 12 tyskere ble henrettet ved skyting i Norge etter den tyske kapitulasjonen 1945.