Ute på Kirkelandet gravsted var det voldsomt med folk på julaften som tente lys til minne om de som hadde gått bort. Med snø og klart fint vær var det mange som synes det var svært vakkert og høytidelig her denne julekvelden.
mpg 1
Mange hadde en stille stund ved graven til kjære og kjente på gravstedet i løpet av julekvelden.
mpg 3
Her mens det ennå var litt lys ute på gravstedet. Det var isete og glatt, men veldig mange var her i kveld.
mpg 2
Alle lyktene var et spesielt skue her da det mørknet. Noen av de som var dårlig til bens kunne ikke gå på isen, og ble kjørt fram til gravplassene.