Norge er faktisk et at verdens største elbil-marked sett i relasjon til innbyggertallet. Hvis det skulle blir brann i en slik bil, er det stort sett for lite kunnskap hos brannvesen hvordan de skal forholde seg. Med slike store batterier på opptil 400 volt, kan det være store utfordringer. En brann i en slik bil kan utvikle seg annerledes enn i en vanlig bil. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) holder nå på med egne kurspakker brannpersonell som kan komme i befatning med problemet. Flere brannvesen har etterlyst informasjon om forhold rundt brann i elbiler.
floo
Det er et mål om ha 200.000 elbiler på norske veier om 7 år. Brannvesen etterlyser kunnskap om hvordan de skal forholde seg til brann i slike store batteripakker. ( Illustrasjonsfoto/ vanlig bilbrann)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her