De 13147 elektrisk drevne biler i Norge har fordeler i trafikken som fri bompassering og gratis parkering på offentlige plasser samt bruk av kollektive kjørefelt. Fordelene er foreløbig satt til 2017, men flere politiske parti tar nå til orde for å forlenge disse fordelene til 2025. Også kjøp av kostbare batteripakker til slike biler er under vurdering å fjerne momsen på. Det er også snakk om dobbel vrakpant på gammel bensindrevet bil hvis man anskaffer elbil.
el
Det er ifølge klimaforliket fordeler til 2017 for å kjøre elbil i Norge. Utvidelse av dette vurderes til 2025, samt at enda flere "gulrøtter" er på tale for å få folk til å kjøpe slike biler. Her elbil i bomstasjonen på Averøya hvor man suser gratis forbi uten avgift.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her