jum 1
Wilson Line sine skip har travle tider og er å se overalt langs kysten. Her "Jumbo" i løpet av fredagen.
jum 2
Scan Shipping sin "Scan Fjord" på vei inn i våre farvann.
jum 3
Flott seilingsvær for transporten lang Nordmørskysten for tiden. Her nok en Wilson Line. "Wilson Gdansk" var dette her som gikk ut og nordover fredag i kveldningen.