opph 1

Redningsskøyta " Erik Bye"  gikk til Tomrefjorden i dag. Helst noe verkstedgreier som skal utføres.
opph 2

I drift dag og natt: " Eidvåg Vega" en av båtene som forsyner oppdretterne i distriktet. De er på farten til enhver tid.
opph 3
" Lofoten" fra 1964 er alltid hyggelig å se .