Det er ikke bare asfalten innover RV 70 fra Gomabakken til Løkkemyra som slitt. Også i Langveien medover mot sentrum har innretninger i veibanen " fått det". Det smeller i hjuloppheng blandt annet ved de opphøyde fartsdemperne av brustein som er lagt her for mange år siden. 
flin 1
Nordre brusteins-demper i krysset Florsgate-Langveien er seget.
fli 2
Her demperen som er nærmest sentrum. Her smeller det når biler og annet kjører over. Etter årelang kjøring med hundretusener av kjøretøy er gatene i byen av en skral forfatning. Lenger inn i Dalegata er det snart bare stridvogner som kan brukes. Betal veiavgifta til rett tid !