Ifølge NRK Møre og Romsdal på tekst TV faller opplaget på papiravisene merkbart, mens digitalavisene øker betydelig. Redaktørene i mange av dagsavisene i fylket vurderer nå å innføre betaling for nettvisene som produseres av de forskjellige mediahus. Det skal være en voldsom økning av bruken for digitale utgaver av de forskjellige nettaviser.
tk nett kopi
Både Tidens Krav og Sunnmørsposten er berørt av overgangen og økningen av bruk av nettavisene skriver NRK.