Bosetning på kysten i eldre tider kunne være på helt ekstreme plasser for å komme nær nok fiskefeltene. Den gang var det robåter som gjaldt, og folk tok de mest øde holmer i bruk og fraktet hus ut på slike plasser. Den hittil mest ekstreme bosetning må  ha vært midt på Hustadvika utenfor Vikan.
rota
Her 2,2 km fra land ligger holme Rota på Hustadvika. Svartskjæret lykt ved Vikan til høyre. Hvor lenge siden det kom folk her på den ytterste utposten har vi ikke funnet ut av, men dette må være en av den mest ekstreme bosetninger langs kysten. Rota er cirka 380 ganger 250 meter i utstrekning.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her